Výhody

 • Funkčnosť na celom území, kde je dostupný signál GSM a GPS
 • V cene základnej sady je zahrnutý HW, SIM karta vrátane poplatkov na 1 rok (zahrňuje prenos dát v roamingu po celej Európe)
 • Najpredávanejšia telematická platforma v Európe
 • Jednoduchá montáž a aktivácia produktu (aktivácia je online na internete) a zariadenie je funkčné ihneď po montáži
 • Unikátne riešenie asistenčných služieb
 • Homologizácia a normy: ISO, TÜV, CESTAR, TATCHAM, Smernice 46/95/CE Európskej únie o ochrane osobných údajov
 • Manažment systému ochrany informácií je v súlade s ISO 27001 : 2005
 • Patentovaný CRASH DETECTOR - (obdoba čiernej skrinky) umožňuje presný záznam a analýzu všetkých nehôd vozidla
 • Aktualizácia firmwaru riadiacej jednotky na diaľku pomocou GPRS prenosu
 • Jednotka komunikuje so všetkými GSM operátormi – výhoda pri slabom pokrytí signálom GSM
 • Používanie máp Tele Atlas a NAVTEQ je zahrnuté už v cene príslušných služieb
 • Mapy sú stále aktuálne, aktualizácia máp je tiež zahrnutá už v cene príslušných služieb
 • K prehliadaniu dát potrebujete len počítač s prístupom na internet a bežný „prehliadač“

PAYD ready (Pay As You Drive) systém umožňuje poisťovniam zavedenie služieb typu:

 • Pay per use = užívateľ platí poistné podľa prejdených kilometrov
 • Pay per risk = užívateľ platí poistné na základe údajov z jednotky

Montážne a užívateľské návody sú stále k dispozícii on-line na internetovej adrese www.skodasat.sk.