Servis a technická podpora

  • Výrobcom systému ŠKODA Sat je spoločnosť Meta System S.p.A.
  • Správu dát zabezpečuje OCTO Telematics S.p.A.
  • Zákaznícky servis a technickú podporu na území Slovenskej republiky zabezpečuje SETECH Telematics s.r.o.
  • Kontakty v Slovenskej republike: +421 2 45 64 45 45, +421 903 255 717, www.metasystem.sk, www.setechtelematics.sk
  • Inštalačné a uživateľské manuály sú stále k dispozícii on-line na internetovej adrese www.skodasat.sk
  • Zmluva s užívateľom je vyplňovaná on-line a tlačí sa priamo zo systému pri aktivácii

E-mail a Infolinka Ak máte akúkoľvek otázku alebo pripomienku, kontaktujte nás na e-mailovej adrese skodasat@skodasat.sk.
Môžete tiež telefonovať na Infolinku +421 2 45 64 45 45.